Detall novetats

Comunicat del rector sobre el tancament d'edificis i instal·lacions i serveis crítics a partir del 14 d'abril de 2020

Avís | 14-04-2020

Un cop finalitzat el període de confinament establert en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19, i d’acord amb la pròrroga de l’estat d’alarma fins al 26 d’abril de 2020 decretada pel Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, el rector informa a la comunitat universitària que s’ha resolt mantenir el tancament dels edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona i els serveis crítics establerts en la resolució de data 30 de març de 2020, sens perjudici de la permanent adequació a les noves necessitats que puguin sorgir.

Es mantenen els accessos atorgats durant la vigència de la resolució del rector de 30 de març de 2020 i també els autoritzats d’acord amb la resolució de tancament d’edificis i instal·lacions de 14 de març de 2020.

Més informació