Detall novetats

Estudio de la difusión pulmonar durante el ejercicio en condiciones extremas

Notícia | 04-12-2020

Em plau comunicar-vos la convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral titulada “Estudio de la difusión pulmonar durante el ejercicio en condiciones extremas”, del Sr. IKER GARCÍA ALDAY, dels estudis de doctorat EEES: Biomedicina

Directors: Dr. Ginés Viscor Carrasco i Dr. Francisco Drobnic

Tutor: Dr. Ginés Viscor Carrasco

Qualsevol persona interessada en participar en l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramés a la CDF (doctorat.biologia@ub.edu) amb una antelació mínima de 7 dies. També poden demanar l'assistència d'altres persones, el Coordinador/a del Programa de Doctorat, el director/a, el tutor/a i el propi doctorand/a. Hauran de facilitar el nom, relació amb la tesi i correu electrònic de les persones interessades.

Dia: Divendres, 18 de desembre de 2020

Hora: 10:00 h Lloc:

Defensa telemàtica