Detall novetats

Indicacions per al compliment de la normativa de protecció de dades personals en el marc de la docència del curs 2020/2021

Notícia | 04-09-2020

Davant de la situació sanitària que s’està vivint, el Consell Interuniversitari de Catalunya, que és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats, va acordar l’1 de juny de 2020 que el període comprès entre l'1 de juny de 2020 fins la finalització del curs acadèmic 2020-2021 fos considerat com a “període excepcional” per al Sistema Universitari de Catalunya. Així mateix, i durant aquest període excepcional, també es va acordar que les universitats puguin organitzar entorns virtuals en cada ensenyament de grau, màster i doctorat, per tal d’assegurar que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge esperats mitjançant una altra modalitat en cas de que no es pugui impartir la docència tal i com estableixen les corresponents memòries verificades.

més...