Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Aqüicultura

Presentació

Cultiu marí - Màster d

El màster en Aqüicultura s'adreça principalment als actuals graduats, diplomats o enginyers tècnics que vulguin tenir una formació adequada en aqüicultura. Es pretén obtenir els professionals necessaris en el sector de l'aqüicultura amb un nivell científic alt, un domini de tècniques multidisciplinàries i responsabilitats de direcció i gestió. Això implica el desenvolupament de les capacitats adequades per dur a terme recerca, desenvolupament i innovació, en els sectors tant empresarial com públic.
Els àmbits en els quals els titulats del màster podrien treballar inclouen, entre d'altres, la producció aqüícola en diferents graus de responsabilitat, creació d'empreses noves, consultories, desenvolupament de projectes a escala estatal o internacional, indústries directament relacionades amb l'aqüicultura (com ara la producció de pinsos, medicaments i vacunes per a peixos), transformació de productes pesquers, comercialització, indústria farmacèutica i també en diverses administracions públiques i departaments d'investigació en l'empresa i el sector públic.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat de Biologia
Places25
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióM. ISABEL NAVARRO ALVAREZ
Comparteix-ho: