Sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU)

  • Garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat. La comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

Comparteix-ho: