Fira virtual de Ciències i Enginyeries – 28 d’abril de 2021 (10.00 - 16.00 h)

logo fira emprses

La Fira d’Empreses és una oportunitat perquè els estudiants contactin amb empreses d’activitats relacionades amb els estudis que estan cursant. D’aquest contacte estudiant-empresa en pot sorgir una beca, un conveni per estada en pràctiques externes o un contracte de treball. Una altra cosa important per a l’estudiant, que la Fira d'Empreses pot aportar, és la formació en competències transversals, com ara dissenyar i presentar un bon currículum, fer una bona entrevista de treball, etc. La Fira d’Empreses és també un marc perquè els investigadors dels grups de recerca estableixin relacions d’investigació/transferència. Representa un intent de superar la barrera universitat/empresa i d’impulsar la transferència tecnològica, tan important per al futur.

 

INSCRIPCIÓ (estudiants) I ACCÉS A LA FIRA (estudiants i empreses) 

Les empreses es poden inscriure fins al dia 12 d'abril i tindran accés a la plataforma des del dia 14 d'abril per editar l'estand.

Els estudiants es poden inscriure fins al mateix dia de la Fira i tindran accés a la plataforma el 28 d'abril.

Aconsegueix 1,5 ECTS participant a la Fira!
Per a tots els estudiants que us inscr
iviu a la Fira, visiteu mínim 10 empreses, participeu a dues de les activitats programades i presenteu una memòria resum de la vostra experiència a la Fira.

Instruccions per al reconeixement de crèdits.
Comparteix-ho: