CIC

Consell Interuniversitari de Catalunya

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats. Es tracta d'un instrument actiu de coordinació i gestió en termes clau, per a tot el sistema universitari i per al Govern de Catalunya. Es troba regulat per la Llei d'Universitats de Catalunya (títol VIè).

La Conferència General del CIC es reuneix, com a mínim, dos cops cada curs acadèmic. Hi són representades totes les universitats de Catalunya i els seus consells socials, així com els estudiants. En el cas de la UB, hi participa el Secretari del Consell de l'Alumnat, el Rector, Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica i el president del Consell Social.

Les comissions informen i assessoren la Conferència General i la Junta pel que fa a qüestions relatives a l'activitat acadèmica o a aspectes concrets d'interès general del sistema universitari. Actualment el Consell s'organitza en diferents comissions de les quals els estudiants de la universitat tenen representació en algunes.

Els estudiants de la UB tenim presència als següents òrgans, comissions i grups de treball del CIC:

  1. Conferència General del CIC: és el màxim òrgan de representació dins el Consell i l'òrgan de participació i coordinació de la comunitat universitària per a conèixer i avaluar els objectius principals del sistema universitari de Catalunya. En forma part un estudiant de la UB.
  2. Comissió d'Estudiants del CIC: té les funcions de designar els o les estudiants membres de les comissions del Consell Interuniversitari de Catalunya, elevar propostes a les diverses comissions de caràcter permanent i a la Junta, emetre informe sobre les qüestions que li puguin plantejar els òrgans del CIC i les funcions que encomani la Junta.  En forma part un estudiant de la UB.
  3. Grup de Treball del CEUCAT: el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, espai de trobada dels representants d'estudiants de les universitats de Catalunya, és actualment un grup de treball del CIC, creat a partir de la Comissió d'Accés i Afers EstudiantilsEn forma part tres estudiants de la UB.

2018-2019

Pau del Pozo de Torres (titular)

Genís Vives Cantero (suplent)

2019-2021

Genís Vives Cantero (titular)

Pau del Pozo de Torres (suplent)

Comparteix-ho: