Funcionament i organització

Els representants dels estudiants escollits al Claustre de la Universitat de Barcelona formen el Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona, el màxim òrgan de representació de l'estudiantat de la Universitat de Barcelona. 

És objectiu del Consell de l’Alumnat  generar  el  debat,  fer  el  control  i  el  seguiment  de  les  polítiques  generals  de  la Universitat  de  Barcelona  que  afecten els estudiants i  vetllar  pels  seus  drets  i  llibertats.

Per a mi, és un veritable honor ser-ne la secretària i la nostra fita és aconseguir que aquesta sigui una institució al servei dels estudiants d’aquesta Universitat, a través de molta voluntat i perseverança, així com amb ganes de treball i d’aconseguir aquells objectius que ens marquem.

És responsabilitat de tots els representants, aquí i ara, posar-nos a fer feina per assolir la Universitat que volem. Per aquest motiu, vull recordar-vos que estem a la vostra disposició per abordar tots aquells temes que creieu necessaris: hem de teixir consensos que ens permeti tirar endavant, seguir fent camí cap al futur. Un futur que necessàriament passa pel nostre ferm compromís amb els drets i llibertats i els valors democràtics.

 

Gisele Camuñas Campos

Secretària del Consell de l'Alumnat 

Contacta amb la Secretària

Comparteix-ho: