Il·lustració: Blanca Martí

IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA: MAMÍFERS, BOTÀNICA, MICOLOGIA I ENTOMOLOGIA
Edició d'octubre de 2024

Tipus de Curs:
Curs Superior Universitari (Títol Universitat de Barcelona).

Número d'hores:
30 hores - convalidables per 3 Crèdits ECTS

Dates: 
8, 10, 15, 17, 22 i 24 d'octubre de 2024 de 18h a 21h (sessions teòric-pràctiques), 12, 13 i 19 d'octubre de 2024 (sortides pràctiques)

Modalitat:
Presencial

Responsable:
Santiago Mañosa

Professora:
Blanca Martí de Ahumada

Adreçat a: Qualsevol persona interessada en la il·lustració naturalista i científica de mamífers, plantes, fongs i insectes que vulgui aprendre'n les bases i les principals tècniques a través de la pràctica guiada.

La il·lustració científica ha estat present des de sempre com a companya de les ciències naturals. Al llarg de la història ha acompanyat a les diferents disciplines, des dels llibres de botànica de l’època clàssica, passant per les expedicions científiques del segle XIX, fins arribar a l’actualitat, on és una eina absolutament vigent i necessària per entendre la ciència i comprendre la Biologia.
Aquest curs pretén ser una aproximació a aquesta disciplina i a les principals tècniques amb les quals es treballa, tot permetent-nos conèixer i entendre com es composa una il·lustració, des del primer esbós a la llibreta de camp, fins a la il·lustració final.
Es tracta d'un curs eminentment pràctic on es treballarà molt a partir de l’esbós, potenciant les possibilitats que ens ofereix el dibuix per millorar la nostra capacitat d’observació, d’anàlisi i d’aprenentatge. Descobrirem les principals tècniques dins del món de la il·lustració, tant manuals com digitals - aquestes últimes s’aniran explicant i descobrint de manera transversal al llarg de tot el curs.
Hi haurà l’opció de fer el treball final amb qualsevol de les tècniques treballades o explicades al llarg del curs, tant manuals com digitals.

Sessió 1: 08/10/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Presentació del curs

• Introducció a la il·lustració científica

• Tipus, funcions i història

• Introducció a les principals tècniques manuals i digitals
• Metodologia de creació d'una il·lustració
• Introducció a l'aquarel·la aplicada a la il·lustració científica

Sessió 2: 10/10/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció a la il·lustració de mamífers

• Anatomia bàsica: l'esquelet i la musculatura

• Com dibuixar les principals estructures

• Com treballar el pèl


Sessió 3: 12/10/2024 Sortida de camp a la serra de Collserola (4 hores)
• Introducció a la il·lustració botànica i del paisatge
• Com treballar el color del natural aplicat a la botànica

Sessió 4: 13/10/2024 Sortida de camp al Zoo de Barcelona (4 hores)

• Com dibuixar mamífers del natural
• Com dibuixar el moviment
• Introducció a la il·lustració de primatologia
 

Sessió 5: 15/10/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Tècniques d'aquarel·la aplicades a la il·lustració de mamífers

 

Sessió 6: 17/10/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció a la il·lustració de micologia

• Formes i tipus d'estructures dels bolets

• Aquarel·la aplicada a la il·lustració de bolets

 

Sessió 7: 19/10/2024 Sortida de camp al Massís del Montseny (4 hores)

• La llibreta de camp
• Dibuix de rastres
• Dibuix de paisatge i transectes
• Dibuix de bolets

Sessió 8: 22/10/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció a la il·lustració d'entomologia

• Com dibuixar insectes i les seves estructures

• La tècnica de la tinta aplicada al dibuix d'insectes
 

Sessió 9: 24/10/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Il·lustració botànica

• Tècnica d'aquarel·la aplicada a la botànica


El treball final del curs consistirà en fer una llibreta de camp.

Material:
Material bàsic per a tot el curs (l'ha de portar l'alumne/a a les classes)
• Llibreta d'esbós de fulls blancs, mida dinA4
• 3 llapis de grafit numeració 3H, HB i 2B
• Goma i maquineta
• Retoladors calibrats de punta permanent Micron 005, 01, 02
• Pinzells i got per posar-hi aigua
• 1 pot de gouache blanc
Material complementari, recomanable
• Aquarel·les o llapis de colors
• Paper Arches de 300 gr
• Paper per a tinta marca Schoeller
• 1 full dinA4 de paper transparent
Material per les sortides de camp, si se'n disposa
• Binocles
• Lupa
• Regle o peu de rei per mesurar

Import:
180€ + 18€ taxes UB

Titulació d'accés:
No es requereix.

Avaluació:
Assistència i exercicis pràctics.

Del 10 de setembre al 8 d'octubre de 2024
Trobareu el formulari aquí

El número de places és limitat

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Edifici Ramon Margalef - Facultat de Biologia

Avinguda Diagonal 643

08028 Barcelona

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
Telèfon: 93 402 15 95
email: crba@ub.edu