Il·lustració: Blanca Martí

IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA: AUS, RÈPTILS, AMFIBIS I PEIXOS
Edició d'abril de 2024

Tipus de Curs:
Curs Superior Universitari (Títol Universitat de Barcelona).

Número d'hores:
30 hores - convalidables per 3 Crèdits ECTS

Dates: 
16, 18, 24, 25 i 30 d'abril de 2024 de 18h a 21h (sessions teòric-pràctiques), 20, 21 i 27 d'abril de 2024 (sortides pràctiques)

Modalitat:
Presencial

Responsable:
Antoni Serra

Professor:
Blanca Martí de Ahumada

Adreçat a: Qualsevol persona interessada en la il·lustració naturalista i científica d'ocells, rèptils, amfibis i peixos que vulgui aprendre'n les bases i les principals tècniques a través de la pràctica guiada.

La il·lustració científica ha estat present des de sempre com a companya de les ciències naturals. Al llarg de la història ha acompanyat a les diferents disciplines, des dels llibres de botànica de l’època clàssica, passant per les expedicions científiques del segle XIX, fins arribar a l’actualitat, on és una eina absolutament vigent i necessària per entendre la ciència i comprendre la Biologia.
Aquest curs pretén ser una aproximació a aquesta disciplina i a les principals tècniques amb les quals es treballa, tot permetent-nos conèixer i entendre com es composa una il·lustració, des del primer esbós a la llibreta de camp, fins a la il·lustració final.
Es tracta d'un curs eminentment pràctic on es treballarà molt a partir de l’esbós, potenciant les possibilitats que ens ofereix el dibuix per millorar la nostra capacitat d’observació, d’anàlisi i d’aprenentatge. Descobrirem les principals tècniques dins del món de la il·lustració, tant manuals com digitals - aquestes últimes s’aniran explicant i descobrint de manera transversal al llarg de tot el curs.
Hi haurà l’opció de fer el treball final amb qualsevol de les tècniques treballades o explicades al llarg del curs, tant manuals com digitals.

Sessió 1: 16/04/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Presentació del curs

• Introducció a la il·lustració d'ocells

• Anatomia bàsica dels ocells

• Com dibuixar les plomes, les ales i el vol

Sessió 2: 18/04/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció a la il·lustració d'amfibis i rèptils

• Anatomia bàsica d'amfibis i rèptils

• Com dibuixar les principals estructures

• Com dibuixar les escates


Sessió 3: 20/04/2024 Sortida de camp al Delta del Llobregat (5 hores)
• Com dibuixar animals del natural
• Com dibuixar el moviment
• Introducció a la il·lustració etològica
• Dibuixar els ocells en el seu medi
• Treball del color del natural aplicat a la fauna

Sessió 4: 21/04/2024 Sortida al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (5 hores)

• Dibuix d'amfibis i rèptils
• Dibuix de les escates
• Dibuix d'amfibis i rèptils en el seu entorn
• Color aplicat al dibuix del natural
 

Sessió 5: 24/04/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció al llapis de color i al gouache

• Tècnica dels llapis i gouache aplicada a l'ornitologia i als rèptils

 

Sessió 6: 25/04/2024 Teòric-pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)

• Introducció a la il·lustració de peixos

• Anatomia bàsica i proporcions

• Com dibuixar aletes i escates

 

Sessió 7: 27/04/2024 Sortida al Cosmocaixa (5 hores)

• Introducció a la il·lustració del món aquàtic i dels seus organismes

Sessió 8: 30/04/2024 Pràctica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h)
Aplicació del procés de creació d'una il·lustració. Treball pràctic i acompanyat de la creació d'una il·lustració. El treball a color es podrà realitzar o bé manualment o bé digitalment si l'alumne disposa de les eines adequades, acompanyat pel docent.

El treball final del curs consistirà en la creació d'una il·lustració científica.

Material:
Material bàsic per a tot el curs (l'ha de portar l'alumne/a a les classes)
• Llibreta d'esbós de fulls blancs, mida dinA4
• 3 llapis de grafit numeració 3H, HB i 2B
• Goma i maquineta
• Retoladors calibrats de punta permanent Micron 005, 01, 02
• Pinzells i got per posar-hi aigua
• 1 pot de gouache blanc
Material complementari, recomanable
• Aquarel·les o llapis de colors
• Paper Arches de 300 gr
• Paper per a tinta marca Schoeller
• 1 full dinA4 de paper transparent
Material per les sortides de camp, si se'n disposa
• Binocles
• Lupa
• Regle o peu de rei per mesurar

Import:
180€ + 18€ taxes UB

Titulació d'accés:
No es requereix.

Avaluació:
Assistència i exercicis pràctics.

Del 5 de març al 16 d'abril de 2024
Trobareu el formulari aquí

El número de places és limitat

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Edifici Ramon Margalef - Facultat de Biologia

Avinguda Diagonal 643

08028 Barcelona

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
Telèfon: 93 402 15 95
email: crba@ub.edu