Història

Historia

L’actual Centre de Recursos de Biodiversitat Animal té els seus orígens en el Gabinet d’Història Natural que fou creat l’any 1847 pel Dr. Antonio Sánchez Comendador Pagniucci, Catedràtic de Mineralogia i Zoologia de la Secció de Ciències de la Facultat de Filosofia de la Universitat Literària de Barcelona.

En el decurs dels anys molts han estat els canvis i vicissituds que han afectat aquell Gabinet primigeni i les seves col·leccions fins arribar als nostres dies. Conèixer quina ha estat la seva evolució i quins personatges hi han participat ens permet apreciar amb una adequada perspectiva la rellevància de les actuals col·leccions que formen part del patrimoni científic de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu fonamental d’aquest repàs històric és, per tant, esbrinar i donar a conèixer a la comunitat universitària els principals esdeveniments que han configurat la història d’aquesta institució. Els documents conservats i custodiats a l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona i obres cabdals com “La Universidad de Barcelona desde el Plan Pidal de 1845 a la Ley Moyano de 1857” del Dr. Antonio Palomeque Torres, publicat el 1979 per les Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, són, entre d’altres, les fonts que permeten resseguir i documentar aquesta evolució.