II. Els orígens

II. Els orígens

El 21 de juny de 1847 el Dr. Antonio Sánchez Comendador Pagniucci és nomenat per Reial Ordre Catedràtic de Mineralogia i Zoologia de la Secció de Ciències (futura Facultat de Ciències) de la Facultat de Filosofia. Poc temps després, el 16 de setembre de 1847, té lloc una reunió del Degà Pedro Vieta Gibert amb els catedràtics Rafael Cisternas Fontseré i Antonio Sánchez Comendador i es procedeix al traspàs oficial de la col·lecció de Mineralogia i Zoologia al nou titular de la càtedra.

Els detalls d’aquesta reunió queden reflectits en un manuscrit conservat a l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. Concretament en aquest document, signat pels tres participants, es diu el següent:

Reunidos en este día el Dr. D. Pedro Vieta, decano de la Facultat de Filosofía de esta universidad y los Sres. D. Rafael Cisternas y D. Antonio Sánchez Comendador, se hizo la entrega por dicho Sr. Cisternas al Sr. Comendador de todos los objetos de Mineralogía y Zoología existentes para la enseñanza de estas ciencias en la universidad que son, los siguientes:
Una colección de Mineralogía, cuyo catálogo existe en la secretaría general de esta universidad.
Una colección de Zoología compuesta de ochenta y ocho aves, diez crustáceos y una caja con insectos.
Una colección de reactivos compuesta de treinta y siete frescos.

Aquests exemplars formen, per tant, la reduïda col·lecció zoològica que passa a ser gestionada pel Dr. Sánchez Comendador i constitueix l’origen del futur Gabinet d’Història Natural de la Universitat de Barcelona.

< Anterior
I. Els antecedents

Següent >
III. El Gabinet d'Hª Natural