Roger Canals Vilageliu
Docència

Antropologia Visual (Grau en Antropologia Social i Cultural)
Antropologia del Mite (Grau en Antropologia Social i Cultural)
La construcció teòrica en Antropologia: debats avançats (Màster en Antropologia i Etnografia)

Línies temàtiques
Antropologia Visual
Antropologia religiosa (Cultes afro-americans)
Antropologia de l’Art
Migració i Transnacionalisme

Grup de recerca
Grup d’Investigació sobre Cultures Indígenes i Afroamericanes (CINAF)

Projectes de recerca
Religiosity in Guinea Bissau. The Balanta case. University of Oxford. 2017-2019. Membre de l’equip de recerca (IP: Ramon Sarró).

Apropiacions i resignificacions de la imatge de la Verge de Monsterrat a Catalunya i al món. Un estudi d’antropologia i d’història comparada sobre el culte a La Moreneta a Puerto Rico, l’Alguer i Guinea Equatorial. Observatori del Patrimoni Etnològic de Catalunya. 2017-2018. Investigador Principal amb Celeste Muñoz.

Les Mare de Déu africanes de Modest Gené a Catalunya i Guinea. Equatorial. Un estudi comparatiu des de l’antropologia i la història. Institut Ramon Muntaner. 2017-2018. Investigador Principal amb Celeste Muñoz.

Pueblos indígenas, medios de comunicación y significados del conflicto en América Latina: un estudio de antropología. Ministerio de Economía y Competitividad [HAR2015-65442-P]. 2016-2019. Membre de l’equip de recerca (IP: Gemma Orobitg).
Afro-Venezuelan Rituals in Barcelona: A Comparative Study of Religious Nomadism through Film. Beca postdoctoral. WEGA – Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Inc., Fejos Fellowship. 2015. Investigador principal.
La individualización de las relaciones de parentesco. Un estudio antropológico. Ministerio de Economía y Competitividad [HAR2013-48901-C6-2-R]. 2014-2018. Membre de l’equip de recerca (IP: Joan Bestard).
Peace studies, antropologia i etnohistòria en contexts indígenes i afroamericans. Cap a la creació d’un model teòric i pràctic per a la resolució de conflictes basat en la importància de la perspectiva i la iniciativa locals. Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) [2009RICIP00009]. 2009-2010. Membre de l’equip de recerca (IP: Gemma Orobitg).

CANALS, R. (2017) “Jean Rouch and the question of mobility”. Journal des Africanistes, 84 (1): 111-128.

CANALS, R. (2017) A Goddess in Motion. Visual Creativity in the Cult of María Lionza. Oxford: Berghahn Books.

CANALS, R. (2017) “L’Audiovisual en Antropologia”, dins Etnològic BCN, p. 117-119. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.            

CANALS, R.; LEFKADITOU, T. (2016) “The individualization of kinship ties in a transnational context”, dins GRAZI , M.; FERREIRA, T. (ed.) Mobility and Family in Transnational Space. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.

CANALS, R (2016) “Le culte à María Lionza”. Anthropen: Le dictionnaire francophone d’anthropologie ancré dans le contemporain. Editions des archives Contemporaines.
CANALS, R (2016) “Editorial Anthrovision issue 3.2”. Anthrovision. Vaneasa Online Journal.
CANALS, R. (2016) “Sant Joan. Un ritual global?”, dins La nit de Sant Joan a Barcelona, p. 153-179. Barcelona: Angle / Ajuntament de Barcelona.
CANALS, R. (2016) “El Toc d’Inici. Un ritual d’obertura”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 41: 167-175. 
CANALS, R. (2014) “Global Gods and Local Laws: Venezuelan immigrants in Barcelona”, dins ISIN, E.; NYERS, P. (ed.) Handbook of Global Citizenship Studies, p. 508-521. Londres: Routledge.
CANALS, R. (2014) “El doble joc de les imatges. Les estàtues religioses en el culte a María Lionza (Veneçuela)”. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 19 (1): 21-44.
CANALS, R. (2014) “Dioses de tarifa plana. El culto a María Lionza y las nuevas tecnologías”, dins Mitos Religiosos Afroamericanos. Cultura y desarrollo, p. 227-257. Barcelona: Centre d’Estudis i Recerques Socials i Metropolitanes.
CANALS, R. (2013) “Representaciones fílmicas del Caribe: del exotismo a la auto-representación”. Boletín Americanista, LXIII (66): 101-117.
CANALS, R. (2013) “Le froid divin. Âme, corps et sens dans le culte à María Lionza (Venezuela)”, dins ROUGEON, M.; SANTIAGO, J.P. (ed.) Pratiques religieuses afro-américaines. Terrains et expériences sensibles, p. 111-142. Louvain-la-Neuve (Bèlgica): Académia-Bruylant/L’Harmattan.
CANALS, R. (2012) Book review del llibre de Glowczewski, B. and Henry, R. (ed.). 2011. The Challenge of Indigenous People. Spectacle or Politics?. Oxford: The Bardwell Press. Social Anthropology, 20 (3): 343-344.
CANALS, R. (2012) “Jean Rouch. Un antropólogo de las fronteras”. Imagens da cultura / Cultura das imagens Revista Portuguesa On-line, 1: 63-82.
CANALS, R. (2012) “Del indio mítico al mito indígena”, dins OROBITG, G.; CELIGUETA, G. (ed.) Autoctonía, poder local y espacio global frente a la noción de ciudadanía, p. 225-256. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
CANALS, R. (2012) “¿Más allá del dualismo? Reflexiones sobre la noción de “cuerpo” en el culto a María Lionza (Venezuela)”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXVII (1): 241-266.
CANALS, R.; CELIGUETA, G.; OROBITG, G. (ed.) (2012) La paz desde abajo. Perspectivas antropológicas sobre la paz en contextos indígenas y afroamericanos. Barcelona, Universitat de Barcelona.
CANALS, R. (2011) L’image nomade. Un essai sur les Représentations de la déesse María Lionza au Venezuela. Saarbrücken (Alemanya): Editions Universitaires Européennes.
CANALS, R. (2011) “Les avatars du regard dans le culte à María Lionza (Venezuela)”. L’Homme. Revue Française d’Anthropologie, 198-199: 213-226.
CANALS, R. (2010) “Studying images through images. A visual ethnography of María Lionza’s cult in Venezuela”, dins SPENCER, S. (ed.) Visual Research Methods in the Social Sciences, p. 225-238. Londres: Routledge.
CANALS, R.; CARDÚS, L. (2010) “De la imagen como huella a la imagen como encuentro”. Revista Chilena de Antropología Visual, 15: 22-39.
CANALS, R. (2009). “El regreso a casa”, dins Catálogo de la exposición de fotografía documental DOMESTIC. Barcelona: Private Space & Fundación Caja Madrid.

Documentals etnogràfics
(2016) A Goddess in Motion. María Lionza in Barcelona. Wenner-Gren Foundation & Jordi Orobitg Produccions.(2015) The man who loved books. Homage to Josep Ramon Llobera. Ann MacLarnon & Jordi Orobitg Produccions.
(2014) D’Àligues, Falcons i Cavallets (Festa Major de Barcelona). Jordi Orobitg Produccions.
(2010) Bea wants to know. Jordi Orobitg Produccions.
(2008) Le sang et la poule. CNRS-Images.
(2007) Visages d’une déesse vénézuélienne. CNRS-Images, Cellule Audiovisuelle du IIAC.
(2006) Les coulisses de Sorte. CNRS-Images.

Comparteix-ho: