Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna)

Avisos | 16-09-2019

S'ha publicat a la Seu Electrònica la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna).

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 16 setembre de 2019 i finalitza el dia 14 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil.

Veieu l'enllaç per més informació.