18
maig
EcoCafès: Bernat Hereu, «Evitem la pesca fantasma»

Dates:

18-05-2018

Horari:

11.30 h cafè/te, 12 h seminari

Lloc:

Aula de seminaris de la Secció d'Ecologia, 5ª planta Edifici Margalef

Aquest divendres tindrem amb nosaltres en Bernat Hereu (Secció d'Ecologia) que ens parlarà de: «Evitem la pesca fantasma».

El seminari es farà en català.

Resum

Els arts de pesca perduts (APP) han esdevingut una problemàtica creixent per a la conservació dels ecosistemes marins i el seu aprofitament sostenible. 

Els APP, perduts majoritàriament per causes involuntàries tant pels pescadors professionals com esportius, tenen importants efectes sobre les espècies i comunitats marines, a més d’impactes socials en els usos i gestió del territori. Els APP poden seguir pescant durant molt temps sense cap control ni aprofitament de les captures, (el que anomenem “pesca fantasma”), poden provocar també un important efecte erosiu sobre les espècies i comunitats bentòniques, molt sensibles a les pertorbacions físiques, i representen una font de contaminació i introducció de material sintètic a la xarxa alimentària.

En la darrera dècada, la preocupació per els efectes dels APP ha augmentat considerablement, i diverses iniciatives a nivell internacional han abordat aquesta temàtica. A Catalunya, i des de l’any 2009, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter es va desenvolupar un programa de localització i retirada d’APP. Aquest projecte va fer evident la necessitat i l’adequació d’aquesta activitat a la resta de la costa catalana, amb la implicació de tots els col·lectius que desenvolupen diferents activitats al litoral, ja siguin institucions, confraries de pescadors, centres d’immersió, organitzacions i col·lectius, o usuaris en general.

En aquest projecte es pretén establir un protocol localització i retirada d’APP a les costes de Catalunya. Degut a l’alta diversitat d’activitats i usos del litoral, aquest projecte només es pot concebre com un projecte de col·laboració amb la participació en les diferents fases de tots els sectors implicats en l’ús i conservació del litoral.


Comparteix-ho: