Projecte LIFE ECOREST: restaurar prop de 30.000 hectàrees d'hàbitats marins a les costes de Catalunya

Notícies | 15-11-2021

Restaurar prop de 30.000 hectàrees d'hàbitats marins profunds a les costes de  Catalunya en una zona d'actuació de gran valor ecològic situada al llarg del litoral de Girona i Barcelona és el principal objectiu del projecte LIFE ECOREST. La iniciativa, que estarà activa fins al 2026, impulsarà una sèrie d'accions en col·laboració estreta amb la comunitat científica, les administracions i el sector pesquer. 

Coordinat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), el programa LIFE ECOREST té com a socis la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la Universitat de Barcelona, la Federació de Confraries de Pescadors de Girona i el Fons Mundial per la Natura (WWF), i compta amb el suport financer del Programa LIFE de la Unió Europea.

En aquest projecte de protecció dels ecosistemes marins, participen els experts Cristina Linares, Andrea Gori, Marta Pérez i Laura Baldo, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia i de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona. Els investigadors de la UB aportaran l’experiència en el desenvolupament de protocols de restauració marina adquirida durant els projectes ShelfRecover de la Fundació BBVA i MERCES del programa Horizon 2020, liderats respectivament pels professors Andrea Gori i Cristina Linares a la Universitat de Barcelona.

Uns hàbitats marins de gran importància ecològica a la Mediterrània 

Es calcula que més del 90% del fons marí entre 50 i 800 metres de profunditat de l’àrea d’actuació del projecte mostra signes de degradació, fet que dificulta la regeneració dels recursos naturals. Aquesta zona és considerada un punt de gran importància ecològica a causa de l'alta concentració d'espècies en perill, amenaçades o vulnerables, entre les quals hi ha coralls i gorgònies.

Per això, el projecte LIFE ECOREST impulsarà fins al 2026 un programa d'accions per millorar l'estat de conservació dels hàbitats bentònics i demostrar així l'eficàcia de la gestió participativa del sector pesquer. En concret, es duran a terme estratègies de restauració activa que han estat implementades amb èxit en projectes anteriors.

 

L’àrea marina de més 29.000 hectàrees que es preveu restaurar està distribuïda en catorze zones de protecció pesquera al llarg del litoral de Girona i Barcelona. En concret, sis de les àrees d’actuació del projecte són zones permanents de veda i la resta tenen una restricció temporal de pesca que ha estat acordada entre les associacions de pescadors, la comunitat científica i l'administració.

 

 «L’emergència ambiental que viu el planeta i, sobretot, l’oceà requereix actuacions urgents per a la recuperació dels hàbitats i de la biodiversitat. Aquest projecte pretén contribuir mitjançant tècniques innovadores de restauració activa a la recuperació dels fons marins, amb la col·laboració activa de pescadors i altres actius de la societat», explica Josep María Gili, investigador de l'ICM i màxim responsable del projecte, que afegeix que «es tracta d´un gran repte que busca convertir-se en un exemple per a altres zones del Mediterrani». 

 

«Per primer cop, la col·laboració entre pescadors, científics, organitzacions conservacionistes i administració ens permetrà treballar per regenerar la complexitat estructural i la funcionalitat dels ecosistemes bentònics sobre amples extensions protegides de la plataforma i del talús continental, tot promovent al mateix temps la regeneració dels recursos pesquers associats», afegeixen Andrea Gori i Cristina Linares, de la Universitat de Barcelona.

 

LIFE ECOREST: Participació i governança

 

Entre altres accions, el projecte ajudarà a potenciar la gestió participativa del sector pesquer, a més de facilitar espais de diàleg, enfortir els mecanismes de governança i conscienciar la població sobre la importància de conservar els hàbitats marins profunds. Així mateix, està previst replicar els esquemes de restauració i governança en altres àrees pesqueres i transferir els resultats i les mesures de conservació actives a altres àrees de la Mediterrània que es trobin en situacions similars.

 

 

LIFE ECOREST està alineat amb els objectius de l'Estratègia Espanyola d'Infraestructura Verda, Connectivitat i Restauració Ecològica, una eina de planificació fonamental per identificar, conservar i recuperar els ecosistemes afectats de tot el territori espanyol i connectar-los entre si. 


Comparteix-ho: