Secció departamental de Zoologia i Antropologia Biològica

Zoologia i Antropologia Biològica

Presentació Secció Zoologia i Antropologia

La Secció de Zoologia i Antropologia Biològica centra la seva docència i recerca en la biologia animal des d’una perspectiva evolutiva i ecològica. Aquestes dues àrees del coneixement estaven separades en dos departaments diferents fins que es van unir el 1985.

L’àrea d’Antropologia Biològica estudia l’origen i evolució de l’espècie humana i la distribució de la variabilitat biològica de les seves poblacions. El seu objectiu és conèixer els mecanismes que generen aquesta variabilitat i com es relacionen amb la salut, el creixement, l’envelliment, la demografia i la genètica a través de les interaccions biosocials.

L’àrea de Zoologia es divideix en tres unitats funcionals: Artròpodes, Cordats i Invertebrats. Centra la seva activitat entorn l’estudi de la biologia d’aquests grups d’organismes: el seu origen, evolució, distribució, ecologia i comportament, tant des del punt de vista de recerca bàsica com aplicada.

Comparteix-ho: