Neuroinflamació. IP: Josep Saura Martí

Presentació

Al grup de neuroinflamació treballem en l’estudi de l’activació glial, una resposta de caràcter inflamatori que es dóna al sistema nerviós en front d’estímuls diversos (com el dany cel·lular, la presència d’agregats de proteïnes anormals o de patògens) i en la que participen com a actors principals els astròcits i la micròglia. Moltes evidències indiquen que la disfunció en la resposta neuroinflamatòria, principalment una exacerbació crònica, pot comportar dany neuronal i contribuir al procés patogènic en nombrosos trastorns neurològics i fins i tot psiquiàtrics.

L’objectiu del grup és descobrir i estudiar proteïnes que juguin papers centrals en la resposta neuroinflamatòria i que puguin esdevenir dianes farmacològiques pel tractament de malalties amb un fort component neuroinflamatori com les malalties de Parkinson i Alzheimer, l’esclerosi lateral amiotròfica o l’esclerosi múltiple. En els darrers anys ens hem centrat en l’estudi de factors de transcripció que regulen l’expressió de gens pro-inflamatoris en la micròglia i en receptors de membrana que participen en el diàleg neurona-micròglia.

Treballem en estreta col·laboració amb el grup de Neurobiologia Cel·lular de l’IIBB-CSIC liderat per la Dra. Carme Solà que es troba també al campus Clínic. Funcionem com un grup amb dos laboratoris compartint protocols i equips, amb projectes co-participats, tesis co-dirigides i seminaris comuns.

Josep Saura Martí
Professor agregat
josepsaura@ub.edu

Jose Manuel Vidal Taboada
Professor col.laborador
josevidalt@gmail.com

Tony Valente
Professor associat
tonyvalente@gmail.com

Carme Solá Subirana

Investigadora CSIC
carme.sola@iibb.csic.es

Michelle Moos
Estudiant de TFM
michellemoos91@gmail.com

  • Estudi de l’activació glial
  • Estudi de factors de transcripció que regulen l’expressió de gens pro-inflamatoris en la micròglia
  • Estudi de receptors de membrana que participen en el diàleg neurona-micròglia

  • Búsqueda de nuevas indicaciones terapéuticas en el ámbito de enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales para el compuesto PPAR gamma agonista MIN-102

IP: Carme Solà Subirana
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (programa RETOS)
RTC-20175867-1
2018 - 2020
80.598 € (total concedit 839.500,60)

  • C/EBPs microgliales como potencial diana terapéutica en la enfermedad de Parkinson

IP: Josep Saura Martí
Instituto de Salud Carlos III
PI14/302
2015 - 2017
110.715 €            

  • Nanoparticle delivery system for neurodegenerative disorders (Projecte Europeu; convocatòria EURONANOMED 5th Call, 2014)

IP: Josep Saura Martí (Coordinadors: Elena Kozlova, Uppsala University, Sweden)
Instituto de Salud Carlos III
AC14/00016
2015 - 2017
67.758 €

  • Immune response and immune checkpoints in microglia and brain infiltrating myeloid cells as targets for therapeutic intervention in stroke and aging (INTENSE)

IP: Anna M. Planas
Ministerio de Ciencia e Innovación
PID2020-113202RB-I00
2021 - 2024
332.750 €

Vidal-Taboada, J.M; Pales-Argullos, J. y  Saura, J. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes en los tres primeros cursos del Grado de Medicina de la Universitat de Barcelona. FEM (Ed. impresa) [online]. 2019, vol.22, n.1, pp.43-50. Epub 14-Oct-2019. ISSN 2014-9840.

Saura, J. Molecular Games: viatge inacabat des d’un curs de gamificació fins a la creació d’una App, passant pel campus virtual. Quaderns de Docència Universitària, 45, El valor de les tecnologies digitals en la millora de l’Educació Superior. p.55-58. 2021. IDP/ICE, UB, i Ediciones OCTAEDRO, S.L. ISBN: 978-84-19023-32-2.

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5601-4466

 

Rabaneda-Lombarte N, Serratosa J, Bové J, Vila M, Saura J, Solà C. The CD200R1 microglial inhibitory receptor as a therapeutic target in the MPTP model of Parkinson’s disease. J Neuroinflamm 18;88. DOI: 10.1186/s 12974-021- 02132-z. EISSN: 1742-2094 (ISSN N/A) (Apr. 2021)

Rabaneda-Lombarte N, Blasco-Agell L, Serratosa j, Ferigle L, Saura J, Solà C. Parkinsonian neurotoxicants impair the anti-inflammatory response induced by IL4 in glial cells: involvement of the CD200-CD200R1 ligand-receptor pair. Sci. Rep. 2020 Jun 30;10(1):10650. doi: 10.1038/s41598-020-67649-4. PMID: 32606391

Valente T, Dentesano G, Ezquerra M, Fernandez-Santiago R, Martinez-Martin J, Gallastegui E, Domuro C, Compta Y, Martí MJ, Bachs O, Márquez-Kisinousky L, Straccia M, Solà C, Saura J. (2020) CCAAT/enhancer binding protein δ is a transcriptional repressor of α-synuclein. Cell Death Differ. 27: 509-524, 2019 Jun 17. doi: 10.1038/ s41418-019- 0368-8. [Epub ahead of print]. PMID: 31209363.

Compta Y, Dias SP, Giraldo DM, Pérez-Soriano A, Muñoz E, Saura J, Fernández M, Bravo P, Cámara A, Pulido-Salgado M, Painous C, Ríos J, Martí MJ; CMSAR consortium. Cerebrospinal fluid cytokines in multiple system atrophy: A cross-sectional Catalan MSA registry study. Parkinsonism Relat Disord. 2019 Aug;65:3-12. doi: 10.1016 /j.parkreldis. 2019.05.040. Epub 2019 Jun 3. PMID: 31178335.

Rabaneda-Lombarte N, Xicoy-Espaulella E, Serratosa J, Saura J, Solà C. Parkinsonian Neurotoxins Impair the Pro-inflammatory Response of Glial Cells. Front Mol Neurosci. 2019 Jan 10;11: 479. doi: 10.3389/ fnmol.2018. 00479. eCollection 2018. PMID: 30686998

Pulido-Salgado M, Vidal-Taboada JM, Barriga GG, Solà C, Saura J. RNA-Seq transcriptomic profiling of primary murine microglia treated with LPS or LPS + IFNγ. Sci Rep. 2018 Oct 31; 8(1): 16096. doi: 10.1038/ s41598-018- 34412-9. PMID: 30382133

Marchese D, Botta-Orfila T, Cirillo D, Rodriguez JA, Livi CM, Fernández-Santiago R, Ezquerra M, Martí MJ, Bechara E, Tartaglia GG; Catalan MSA Registry (CMSAR). Discovering the 3' UTR-mediated regulation of alpha-synuclein. Nucleic Acids Res. 2017 Dec 15; 45(22): 12888-12903. doi: 10.1093/ nar/gkx1048. PMID: 29149290

Compta Y, Giraldo DM, Muñoz E, Antonelli F, Fernández M, Bravo P, Soto M, Cámara A, Torres F, Martí MJ; Catalan MSA Registry (CMSAR). Cerebrospinal fluid levels of coenzyme Q10 are reduced in multiple system atrophy. Parkinsonism Relat Disord. 2018 Jan; 46: 16-23. doi: 10.1016/ j.parkreldis.2017.10.010. Epub 2017 Oct 20. PMID: 29107645

Navarro G, Borroto-Escuela D, Angelats E, Etayo Í, Reyes-Resina I, Pulido-Salgado M, Rodríguez-Pérez AI, Canela EI, Saura J, Lanciego JL, Labandeira-García JL, Saura CA, Fuxe K, Franco R. Receptor-heteromer mediated regulation of endocannabinoid signaling in activated microglia. Role of CB1 and CB2 receptors and relevance for Alzheimer's disease and levodopa-induced dyskinesia. Brain Behav Immun. 2018 Jan; 67:139-151. doi: 10.1016/ j.bbi.2017.08. 015. Epub 2017 Aug 24. PMID: 28843453

Valente T, Serratosa J, Perpiñá U, Saura J, Solà C. Alterations in CD200-CD200R1 System during EAE Already Manifest at Presymptomatic Stages.Front Cell Neurosci. 2017 May 4; 11:129. doi: 10.3389/ fncel.2017. 00129. eCollection 2017. PMID: 28522962

Pulido-Salgado M, Vidal-Taboada JM, Garcia Diaz-Barriga G, Serratosa J, Valente T, Castillo P, Matalonga J, Straccia M, Canals JM, Valledor A, Solà C, Saura J. Myeloid C/EBPβ deficiency reshapes microglial gene expression and is protective in experimental autoimmune encephalomyelitis. J Neuroinflammation. 2017 Mar 16; 14(1): 54. doi: 10.1186/ s12974-017- 0834-5. PMID: 28302135

Pulido-Salgado M, Vidal-Taboada JM, Saura J. C/EBPβ and C/EBPδ transcription factors: Basic biology and roles in the CNS. Prog Neurobiol. 2015 Sep; 132:1-33. doi: 10.1016/ j.pneurobio.2015.06. 003. Epub 2015 Jul 2. Review. PMID: 26143335

Compta Y, Valente T, Saura J, Segura B, Iranzo Á, Serradell M, Junqué C, Tolosa E, Valldeoriola F, Muñoz E, Santamaria J, Cámara A, Fernández M, Fortea J, Buongiorno M, Molinuevo JL, Bargalló N, Martí MJ. Correlates of cerebrospinal fluid levels of oligomeric- and total-α-synuclein in premotor, motor and dementia stages of Parkinson's disease. J Neurol. 2015 Feb;262(2):294-306. doi: 10.1007/ s00415-014- 7560-z. Epub 2014 Nov 8. PMID: 25380583

Dentesano G, Serratosa J, Tusell JM, Ramón P, Valente T, Saura J, Solà C. CD200R1 and CD200 expression are regulated by PPAR-γ in activated glial cells. Glia. 2014 Jun; 62(6): 982-98. doi: 10.1002/ glia.22656. Epub 2014 Mar 17. PMID: 24639050

Straccia M, Dentesano G, Valente T, Pulido-Salgado M, Solà C, Saura J. CCAAT/enhancer binding protein β regulates prostaglandin E synthase expression and prostaglandin E2 production in activated microglial cells. Glia. 2013 Oct;  61(10): 1607-19. doi: 10.1002/ glia.22542. Epub 2013 Jul 25. PMID: 23893854

Valente T, Straccia M, Gresa-Arribas N, Dentesano G, Tusell JM, Serratosa J, Mancera P, Solà C, Saura J. CCAAT/enhancer binding protein δ regulates glial proinflammatory gene expression. Neurobiol Aging. 2013 Sep; 34(9): 2110-24. doi: 10.1016/ j.neurobiolaging. 2013.02.007. Epub 2013 Mar 21. PMID: 23523267

Mannara F, Valente T, Saura J, Graus F, Saiz A, Moreno B. Passive experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 with MOG: evidence of involvement of B cells. PLoS One. 2012; 7(12): e52361. doi: 10.1371/ journal.pone. 0052361. Epub 2012 Dec 26. PMID: 23300649

Gresa-Arribas N, Viéitez C, Dentesano G, Serratosa J, Saura J, Solà C. Modelling neuroinflammation in vitro: a tool to test the potential neuroprotective effect of anti-inflammatory agents. PLoS One. 2012; 7(9): e45227. doi: 10.1371/ journal. pone. 0045227. Epub 2012 Sep 20. PMID: 23028862

Dentesano G, Straccia M, Ejarque-Ortiz A, Tusell JM, Serratosa J, Saura J, Solà C. Inhibition of CD200R1 expression by C/EBP β in reactive microglial cells. J Neuroinflammation. 2012 Jul 9;9: 165. doi: 10.1186/ 1742- 2094-9-165. PMID: 22776069

Pineda D, Ampurdanés C, Medina MG, Serratosa J, Tusell JM, Saura J, Planas AM, Navarro P. Tissue plasminogen activator induces microglial inflammation via a noncatalytic molecular mechanism involving activation of mitogen-activated protein kinases and Akt signaling pathways and AnnexinA2 and Galectin-1 receptors. Pineda D, Ampurdanés C, Medina MG, Serratosa J, Tusell JM, Saura J, Planas AM, Navarro P. Glia. 2012 Apr; 60(4): 526-40. doi: 10.1002/ glia.22284. Epub 2011 Dec 7. PMID: 22162045

Straccia M, Gresa-Arribas N, Dentesano G, Ejarque-Ortiz A, Tusell JM, Serratosa J, Solà C, Saura J. Pro-inflammatory gene expression and neurotoxic effects of activated microglia are attenuated by absence of CCAAT/enhancer binding protein β. J Neuroinflammation. 2011 Nov 10;8: 156. doi: 10.1186/ 1742-2094-8-156. PMID: 22074460

Valente T, Mancera P, Tusell JM, Serratosa J, Saura J. C/EBPβ expression in activated microglia in amyotrophic lateral sclerosis. Neurobiol Aging. 2012 Sep; 33(9): 2186-99. doi: 10.1016/ j.neurobiolaging. 2011.09.019. Epub 2011 Oct 19. PMID: 22015310

  • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

  • Ofertes del Grup de Recerca:

En aquests moments no es troben ofertes de feina d'aquest Grup de Recerca