Respostes cel·lulars a xenobiòtics 'in vitro'

Llistat dels membres i responsable del grup

 • Montserrat Mitjans Arnal
 • Maria del Carmen Morán Badenas
 • Maria Pilar Vinardell Martínez-Hidalgo (responsable)

 

La responsable del grup va començar la seva recerca en aquest àrea amb una Unitat Associada al CSIC, iniciant el desenvolupament de mètodes in vitro per l’estudi d’irritació ocular de tensioactius. La Dra. Montserrat Mitjans es va incorporar al grup i van continuar i ampliar la recerca de mètodes alternatius per a estudis d’irritació dèrmica i de sensibilització dèrmica, així estudis de fotoirritació i determinació de pirògens. Tanmateix van començar una línia de recerca sobre antioxidants d’origen natural sempre amb metodologies in vitro.

La Dra. M Carmen Morán es va incorporar al grup amb un contracte Ramón i Cajal i ha aportat els seus coneixements en la preparació de sistemes d’alliberament controlat. Durant el desenvolupament d'aquests sistemes, es fonamental millorar la seva estabilitat en l'entorn biològic, transport, direccionalització i interacció amb barreres biològiques. L’ increment en la biocompatibilitat i citotoxicitat dels sistemes de nanopartícules i els seus productes de partida constitueix un punt clau objecte d estudi.

En els darrers anys el grup ha rebut nombrosos estudiants de Brasil que han fet part de la seva tesi doctoral dins del programa de Ciência sem fromteiras, així com estudiants predoctorals i postdoctorals provinents de Mèxic. Durant aquests darrers anys també han participat diversos estudiants de Treball de Fi de Grau de Química. Gràcies a aquesta activitat formativa, el grup ha introduït noves tècniques d’estudi in vitro per l’avaluació de la toxicitat de nanomaterials i també en la síntesi de nanovesícules pH dependents amb un elevat potencial d’utilització en nanomedicina i específicament en l’alliberació controlada de medicaments. .

El grup està inclòs en el Institut de Nanociències i Nanotecnologia de la UB.

 • Desenvolupament de tècniques in vitro per a estudis de (foto) irritació i (foto) sensibilització dèrmica.
 • Avaluació del poder antioxidant de productes d’origen natural.
 • Estudis de genotoxicitat adaptats a l’avaluació del potencial efectes fotoprotectors de productes d’origen natural.
 • Nanotoxicologia in vitro

CIBER-BBN 2016-2017 Proyectos Intramurales: BIOFILM-ATTACK: New highly positively charged nanovesicular structures for the treatment of biofilm formation in lower extremity ulcers. Ministerio de Economia y Competitividad

CIBER-BBN 2016-2017 Proyectos Intramurales: FUNCTIOLENSES: Novel functionalized contact lenses with antiantimicrobial properties for the prevention of keratitis. Ministerio de Economia y Competitividad

2014SGR1017 Grup de Bioquímica Integrativa

MAT2012-38047-C02-01: Adaptación de modelos in vitro para evaluar la seguridad de partículas coloidales de escala micro y nanométrica. Ministerio de Economia y Competitividad

Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials (CMST COST Action CM1101, ) EU RTC Framework Program

Smart and green interfaces-from single bubbles and drops to industrial, environmental and biomedical applications (SGI) (COST Action MP1106), EU RTC Framework Program

Nogueira, D.R.; Scheeren, L.E.; Macedo, L.B.; Marcolino, A.I.P.; Mitjans, M.; Vinardell, M.P.; Infante, M.R.; Farooqi, A.A.; Rolim, C.M.B. Inclusion of a pH-responsive amino acid-based amphiphile in methotrexate-loaded chitosan nanoparticles as a delivery strategy in cancer therapy. Amino Acids, 48, 157-168, 2016.

García-Becerra, L.; Mitjans, M.; Rivas-Morales, C.; Verde-Star, J.; Oranday-Cárdenas, A.; Vinardell, M.P. Antioxidant comparative effects of two grape pomace Mexican extracts from vineyards on erythrocytes, Food Chem. 194, 1081-1088, 2016

Morán MC, Rosell N, Ruano G, Busquets MA, Vinardell MP. Gelatin-based nanoparticles as DNA delivery systems: Synthesis, physicochemical and biocompatible characterization. Colloids Surf B Biointerfaces. 134, 156-168, 2015.

Baccarin, T.; Mitjans, M.; Lemos-Senna, E.; Ramos, D.; Vinardell, M.P. Photoprotection by Punica granatum seed oil nanoemulsion entrapping polyphenol-rich ethyl acetate fraction against UVB-induced DNA damage in human keratinocyte (HaCaT) cell line. J. Photochem. Photobiol. B. 153, 127-136, 2015.

Rubert Nogueira, D.; Morán, M.C.; Mitjans, M.; Pérez, L.; Ramos, D.; de Lapuente, J.; Vinardell, M.P. Lysine-based surfactants in nanovesicle formulations: the role of cationic charge position and hydrophobicity in in vitro cytotoxicity and intracellular delivery. Nanotoxicology. 8, 404-421, 2014. Morán MC, Jorge AF, Vinardell MP. Sustainable DNA release from chitosan/protein based-DNA gel particles. Biomacromolecules. 15, 3953-3964, 2014

Morán MC, Vinardell MP, Infante MR, Miguel MG, Lindman B. DNA Gel Particles: An Overview . Adv. Colloid Interface Sci. 205, 240-256,2014. Botta A, Martínez V, Mitjans M, Balboa E, Conde E, Vinardell MP. Erythrocytes and cell line-based assays to evaluate the cytoprotective activity of antioxidant components obtained from natural sources. Toxicol In Vitro. 28, 120-124, 2104 Morán MC, Nogueira DR, Vinardell MP, Miguel MG, Lindman B. Mixed protein-DNA gel particles for DNA delivery: role of protein composition and preparation method on biocompatibility. Int J Pharm. 454, 192-203, 2013. Vinardell MP, Mitjans M.Alternative methods for eye and skin irritation tests: an overview. J Pharm Sci. 97, 46-59, 2008.

Vinardell MP, Ugartondo, V, MItjans M. Potential applications of antioxidant lignins from different sources Industrial Crops and Products. 27,220–223, 2008

 • Cultiu cel·lular i mètodes per avaluar la citotoxicitat
 • Tècniques de genotoxicitat
 • Electroforesi agarosa i SDS-PAGE
 • Microscòpia òptica, fluorescència i electrònica (AFM; SEM; TEM; Cryo-TEM)
 • Mètodes de preparació i caracterització de nanopartícules (DLS: mida i polidispersitat,; Nanophotomer: eficàcia de càrrega i cinètiques d’alliberament)

Maria Antònia Busquests i Joan Estelrich
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica, Facultat de Farmàcia i Ciències Farmaceútiques, UB

Marta Cascante
Dept Bioquímica i Biomedicina Molecular, Facultat de Biologia, UB

Emanuela Corsini
Dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari. Università degli Studi di Milano, Milan, Italia

Herminia Domínguez
Dep. Enxeñería Química, Universidade de Vigo (Campus Ourense); CITI-Universidade de Vigo, Parque Tecnolóxico de Galicia

Michele Ferrari
Instituto di Chmica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia (ICMATE-CNR) Genova, Itàlia

Sergio A. Galindo Rodriguez
Departamento de Química Facultad de Ciencias BiológicasUniversidad de Nuevo Leon, Mexico (conveni de cooperació)

Mihai Pascu
Laser Department, National Institute for Laser
Magurele, Romania

Lourdes Pérez
Departmento Quimica y Tecnologia de Tensioactivos, Institut de quimica aplicada de Catalunya, CSIC

Clarice Madalena B. Rolim
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Departamento de Farmácia Industrial
Universidade Federal de Santa Maria Brasil (conveni de cooperació)

Conxita Solans
Institute of Advanced Chemistry of Catalonia IQAC/CSIC and CIBER of Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine (CIBER-BBN)

Nora Ventosa
Nanomol Group
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC)-CIBER-BBN

Comparteix-ho: