El Departament

Medi ambient

El Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona es va constituir el gener de 2016. S’estructura en cinc seccions: Botànica, Fisiologia vegetal, Microbiologia, Parasitologia i Sanitat ambiental i Edafologia, cadascuna de les quals centra la seva activitat docent i investigadora en les àrees del coneixement que li són competents.

La composició de l'equip docent, així com els grups de recerca que el formen, demostren el seu caràcter d'equip multidisciplinar

En el Departament es treballen aspectes molt diversos, que van des de la filogènia i la taxonomia d'especies fins a la aplicació del coneixement en l'àmbit de la gestió ambiental.

Bona part del personal docent i investigador del Departament es troba vinculat a diferents instituts de recerca com l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA).

Comparteix-ho: