Normatives

  • La normativa bàsica de la Universitat de Barcelona és el seu Estatut que n'estableix la seva composició, organització, representació i funcionament.

  • Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.

     

     

Comparteix-ho: