Normatives

  • La normativa bàsica de la Universitat de Barcelona és el seu Estatut que n'estableix la seva composició, organització, representació i funcionament.

  • El present full de ruta s’emmarca en els objectius fixats per la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la UB; concretament, en l’objectiu número 4: «Proposar un pla d’actuacions per al desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UB». A més, segueix les directrius de l’Agenda 2030 que va aprovar la Comissió esmentada el 17 de gener de 2020. 

  • Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.

     

     

Comparteix-ho: