Organització

Equip de direcció

  • Directora

Amparo Cortés Lucas
S.D. de Sanitat Ambiental i Edafologia
Edifici A, escala D, planta 3
Correu: dr.dp.biologia.sanitat@ub.edu
Telèfon: 934 024 494

  • Secretària

Ana M. Marqués Villavecchia
S.D. de Microbiologia
Edifici A, escala E, planta baixa
Correu: sc.dp.biologia.sanitat@ub.edu
Telèfon: 934 024 496

Seccions Departamentals

D’acord amb la memòria de creació del nou departament i el seu propi reglament, el departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient, té un equip de direcció integrat per un director i un secretari, i està estructurat en cinc seccions departamentals corresponents a cadascuna de les diverses àrees de coneixement que l’integren:

Cada secció departamental funciona amb autonomia i està representada en els òrgans de decisió departamental, pel seu coordinador i un representant del seu professorat.

Comparteix-ho: