Secció departamental de Microbiologia

Recerca

Línies de recerca

 • Diversitat, interaccions eco-evo en biofilms complexos multiespècie i uniespècie

  Investigadora: Mercedes Berlanga Herranz (IP)

  Fitxa al web de la Facultat

 • Caracterització de nous microorganismes d’origen antàrtic i estudi de les seves matrius extracel·lulars formades per vesícules de membrana i biopolímers. Estudis a nivell estructural, composició i aplicacions biotecnològiques.

  Investigadors: M. Elena Mercadé Gil (IP), Núria Bozal De Febrer, M. Jesús Montes López

  Fitxa al web de la Facultat

 • Millora genètica de soques bacterianes per a la producció d'enzims microbians, biopolímers (PHB, cel·lulosa bacteriana) i terpenoids

  Investigador: Pere Picart Faiget  (IP)

 • Estudi de virus mitjançant epidemiologia basada en les aigües residuals. Aplicació de tècniques de seqüènciació massiva per a l'anàlisi d'aigua i/o aliments potencialment contaminats per virus

  Investigador: Xavier Fernàndez Cassi (IP)
Comparteix-ho: