Detall novetats

Innovació Docent i Enginyeria

Materials | 19-07-2017

Un grup d’alumnes de l’assignatura de Selecció de Materials del grau d’Enginyeria de Materials de la Facultat de Química, ha participat en un projecte d’Aprenentatge-Servei, conjuntament amb estudiants del grau de Disseny Industrial de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i amb estudiants del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El projecte és una iniciativa de la Xarxa d’Innovació docent en Materials Interuniversitària (IdM@ti), acreditat com a Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) per la Universitat de Barcelona.

El projecte “Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria”, que ha estat finançat pel Programa de Millora i Innovació Docent de la UB, és un projecte a dos anys que té l’objectiu de que els estudiants puguin desenvolupar una de les competències transversals del grau, el compromís social, portant a terme un servei a la comunitat mentre s’estan formant. En aquest cas s’ha ofert als estudiants la possibilitat de treballar conjuntament amb el centre Maset de Frater de Castelló, especialitzat en la promoció cultural i integració social de persones amb discapacitat, per a trobar solucions a problemàtiques concretes del centre i dels seus usuaris (actualment en té 62), des de l’enfoc de diverses branques de l’enginyeria.

Els estudiants han proposat i dissenyat uns prototips per adaptar coberteria convencional per a persones amb alguna discapacitat motriu i de mobilitat, amb l’objectiu d’abaratir costos i que el producte final resultés més econòmic que comprar coberteries especials. Els estudiants de les tres universitats han treballat en grups interdisciplinaris i interuniversitaris a partir de les necessitats específiques dels usuaris del Maset de Frater.

Durant un semestre, els estudiants han treballat conjuntament: els de la UJI han fet les propostes de disseny sobre les que els estudiants de la UPC i la UB han fet els plànols acotats i la selecció de materials; finalment els de la UPC han fet una proposta de procés de fabricació i han elaborat el prototipus de coberteria adaptada amb una impressora 3D.

En la darrera sessió del projecte, realitzada a Castelló a finals de juny, els estudiants han presentat les seves propostes al professorat, als responsables tècnics del Maset de Frater i als mateixos usuaris, que han pogut provar, comentar i valorar amb els estudiants els prototipus que han creat.


Comparteix-ho: