Docència

Docència

El departament de Ciència de Materials i Química Física està involucrat en diferents ensenyaments de Grau, així com també en la impartició de diferents Màsters i programes de Doctorat.

Des del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica s'ofereixen diverses activitats adreçades tant a estudiants de Batxillerat i de Cicles formatius de Grau superior, com a empreses interessades en formació 'ad hoc'.

 

Tallers d'Enginyeria de Materials
És una activitat pràctica pensada per apropar els estudiants de Batxillerat al coneixement dels Materials des d’un punt de vista científic i tecnològic. Aquesta activitat, que consta de 2 blocs de pràctiques de laboratori realitzades en una sola sessió, està orientada a introduir els alumnes en el mon dels materials utilitzant els recursos habituals en els laboratoris de docència i recerca.

  • BLOC 1: De què estan fetes les coses? Materials estructurals i altres d'ús comú.
  • BLOC 2: Materials funcionals.

 

Oferta de sessions de pràctiques per a estudiants no universitaris

ESTUDIANTS DE MODULS DE GRAU SUPERIOR

El Departament organitza pràctiques de laboratori adreçades a grups d'estudiants de mòduls per tal de complementar la seva formació. Les activitats es dissenyen en funció de les necessitats de formació dels estudiants (propietats tèrmiques, corrossió, plàstics i composites entre d'altres) d'acord amb el seu professorat.

Actualment estem realitzant les següents sessions:

  • ESTUDI DE PROPIETATS MECÀNIQUES

    L’objectiu d’aquesta pràctica és conèixer els fonaments del comportament dels materials sotmesos a esforços, realitzar un assaig mecànic i analitzar el seu resultat. (1,5 hores)

  • PREPARACIÓ METAL·LOGRÀFICA D’UN ACER DE BAIX CARBONI i OBSERVACIÓ AL MICROSCOPI ÒPTIC DE DIFERENTS ACERS

    Aquesta pràctica està orientada a introduir als estudiants en la caracterització dels materials, en particular dels acers. Per això els estudiants hauran de preparar un acer per fer-ne possible la seva observació al microscopi òptic. Es mostra com analitzar la informació proporcionada pel microscopi i es comparen diferents acers. (1,5 hores)

 

DADES DE CONTACTE

Professor Dr. Javier Fernández González (javier.fernandez@ub.edu)

Tel. 934 021 776

Comparteix-ho:

Innovació docent