Secció Departamental de Ciència i Enginyeria dels Materials

Docència

presentacio ciencia EL DEPARTAMENT

La secció departamental de Ciència i Enginyeria de Materials us dóna la benvinguda,

La Secció Departamental de Ciència i Enginyeria de Materials es va ser crear el 27 d'abril de 2005, per acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. En la Secció es realitzen activitats de docència, de recerca i de transferència tecnològica que abasten conceptes i mètodes dels materials metàl·lics, polimèrics, ceràmics i compostos. Actualment el Departament imparteix docència a 4 titulacions (Química, Física, Enginyeria Química i Enginyeria de Materials) i aplega aproximadament uns 70 membres entre professors funcionaris i contractats, investigadors, becaris, estudiants de postgrau, tècnics i personal d'administració i serveis. A la vegada, el professorat duu a terme la seva tasca en projectes d'innovació docent i d'altres jornades formatives.

Comparteix-ho:

Innovació docent