departament

El Departament està integrat per un centenar de professors i professores amb diversos tipus de vinculació i dedicació, així com per personal investigador i d’administració i serveis. El Departament coordina la docència de tres seccions departamentals: Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret. Els membres del Departament imparteixen docència en 10 Graus i en 12 Màsters i Postgraus i participen en nombrosos projectes d’innovació docent. 5 grups de recerca I molts projectes de recerca finançats per institucions europees, estatals, regionals I locals posen en relleu que en l’àmbit de la recerca es desenvolupa una activitat caracteritzada per elevats nivells d’internacionalització i excel·lència. El Departament també te una llarga tradició d’acollida d’investigadors i professors visitants estrangers
Comparteix-ho: