Secció departamental de Dret Financer i Tributari

Dret Financer i Tributari

La secció està integrada per vint-i-cinc professors i professores, especialitzats en les diverses matèries que integren aquesta branca del Dret Públic.

La secció departamental de Dret Financer i Tributari es troba integrada al Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari. La seu de la secretaria de la secció està ubicada a la Facultat de Dret a Edifici Ilerdense.

La secció imparteix i coordina la docència en els Graus de Dret, Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals. També participa en els Màsters oficials de Dret de l'Empresa i dels Negocis, d’Estudis Jurídics Avançats, Advocacia, Gestoria Administrativa, Mediació en Conflictes i Gestió Cultural. A la web trobareu informació detallada sobre aquesta activitat docent. Concretament, sobre les assignatures obligatòries i optatives impartides en els diversos graus i els ensenyaments de postgrau, així com els respectius plans docents i professorat.

La tasca investigadora que es duu a terme en el si de la secció es concreta en la direcció de tesis doctorals, la realització de recerca en l'àmbit de projectes d'investigació en el marc de convocatòries públiques competitives i en l’organització i/o en la participació en Jornades i Congressos, tant nacionals com internacionals. També estem oberts a la col·laboració amb les diverses Administracions públiques i la societat en general.

El resultat d'aquesta tasca investigadora es reflexa en les línies de recerca que apareixen a aquesta web i en les diverses publicacions tant col·lectives com individuals dels membres de la secció.

Dr. Luis Manuel Alonso González

Comparteix-ho: