Màsters universitaris

Màster d'Estudis Jurídics Avançats

Dret Administratiu europeu i local

Dret de la regulació econòmica i del medi ambient

Treball de final de Màster (OB)

Màster d'Advocacia

Litigació Administrativa (OB)

Assessorament Jurídic

Treball Final de Màster (OB)

Màster en Gestió Pública Avançada

Aprofundiment en Dret Administratiu (OB)

Gestió de Recursos Humans en el Sector Públic (OB)

Racionalització i gestió de persones en el Sector Públic (OP)

Rehabilitació i renovació sostenible de la ciutat consolidada (OP)

Transparència, accés a la informació pública i bon govern (OP)

L'Administració electrònica: Règim jurídic i implementació (OP)

Govern Local (OP)

Relacions col.letives en el Sector Públic (OP)

Política i direcció en el Sector Públic (OP)

Treball Final de Màster (OB)

Pràctiques externes

 

Màster en Economia, Regulació i Competències en els Serveis Públics

Dret de la regulació econòmica i del medi ambient (OP)

Màster d'Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible

Aigües Atmosfèriques i Marines (OB)

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Informació i documentació. Regulació legal i propietat intel.lectual i industrial (OB)

Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport

Institucions Esportives i Formes de Contractació Laboral (OB)

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Legislació Ambiental i Gestió del Territori (OB)

Màster Gestoria Administrativa

Dret administratiu i estatutari (OB)

Màster en Energies Renovables

Marc Jurídic de les energies renovables