Docència

Docencia al departament

El Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l’Educació Musical, de l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona és un òrgan encarregat d’organitzar, desenvolupar i exercir la docència i la recerca de les àrees de coneixement que té adscrites, a diversos centres de la Universitat i en qualsevol dels seus nivells acadèmics. 


Aquest Departament està integrat per quatre seccions departamentals, que actuen de forma autònoma dins el seu àmbit. Cadascuna és responsable de la seves àrees de coneixement i l’especificitat que representa l’ensenyament de les respectives disciplines, que són:

  • Didàctica de les Ciències Socials (àrea de Didàctica de les Ciències Socials)
     
  • Didàctica de l’Educació Musical (àrea de Didàctica de l’Expressió Musical)
     
  • Didàctica de l’Educació Física (àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal)
     
  • Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica (àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica)

 

La docencia principal del professorat adscrit a cadascuna d'aquestes seccions departamentals i àrees de coneixement es du a terme tant els ensenyaments de grau; màster unversitari i doctorat que ofereix la nostra Facultat com d'altres centres de la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: