Dret Civil

La Secció està integrada per una quarantena de professors, organitzats en grups docents i de recerca, especialitzats tots ells en diferents àmbits que integren la matèria civil.

A nivell docent, la Secció de Dret civil es fa càrrec de la coordinació i la impartició d’un gran nombre d’assignatures en diversos ensenyaments, tant de Grau com de Màster.

Pel que fa als Graus, la Secció té assignada docència en els quatre cursos del Grau en Dret, així com en els Graus d’Economia, Informació i Documentació, Treball Social, Enginyeria Informàtica, Criminologia, Gestió i Administració Pública i Seguretat. A nivell de Màster, la Secció participa en el Màster de l’Advocacia, en el de Dret de l’Empresa i els Negocis, en el d’Estudis Jurídics Avançats, en el de Gestoria Administrativa, i en el de Mediació en Conflictes. També té docència en el Graduat en Investigació Privada i compta amb una presència significativa en nombrosos títols propis que ofereix la Facultat de Dret de la UB (màsters, postgraus i cursos d’extensió universitària), alguns dels quals són organitzats i coordinats per professors de la nostra secció.

Quant a l’activitat de recerca que duen a terme els professors de la Secció de Dret civil, aquesta es desenvolupa tant a títol individual com a través de grups de recerca, la qualitat dels quals ve avalada per l’obtenció de diversos projectes de recerca en convocatòries competitives. Aquesta tasca d’investigació es reflecteix en la direcció de tesis doctorals i es tradueix en un nombre ingent de publicacions –tant individuals com col·lectives–, així com en l’organització i/o  participació habitual en Jornades i Congressos –tant nacionals com internacionals– .

En relació amb la transferència de coneixement, es tracta d’una funció que es realitza de manera constant i especialitzada i que es tradueix en la participació o col·laboració dels seus professors en diverses institucions o comissions relatives a legislació, mediació o consum.

Comparteix-ho: