Docència

Inici Docència

Les activitats docents del Departament tenen el seu inici a principi dels anys 90, amb un nucli de professors altament qualificats que fou capaç de fer front a nous encàrrecs acadèmics de la llicenciatura de física en l’àmbit dels fonaments físics de materials i dispositius electrònics. Fruit de les fites aconseguides en recerca durant en aquesta etapa inicial i com a conseqüència de les noves necessitats socials pròpies del final del segle XX, la UB encarregà al Departament la tasca de capacitar professionalment a estudiants en l’àmbit de l’Electrònica i la Tecnologia Electrònica, amb una formació prou sòlida i flexible com per poder afrontar nous reptes en un context canviant, primer en tecnologies de la Informació i Comunicaicons (TIC) i més recentment de l’Enginyeria Biomèdica, tan a nivell de grau com de màsters i de doctorat.

El creixement de les activitats docents han permès incorporar de forma sostinguda en els darrers anys nou professorat. Un procés rigorós de selecció d'acord amb les directrius i recomanacions de la Comissió Europea definides en l'estratègia de contractació de Recursos Humans (HRLogo) ha fet possible mantenir un alt nivell d'excel·lència en la qualitat de la docència impartida, segons tots els indicadors interns i externs.

Cal fer esment que aquest creixement en equip humà ha anat acompanyat de la dotació de laboratoris amb equipaments i instruments que permetent proporcionar als estudiants els recursos més innovadorsi adients a l'entorn professional en el que hauran de desenvolupar les competències adquirides. A més a més, tot el professorat del Departament participa de forma activa en grups d'innovació docent acreditats, cosa que ha permès incorporar les noves metodologies i noves tecnologies docents prescrites en les recomanacions de l'espai europeu d'educació superior.
Comparteix-ho: