Teaching Innovation

Grups d'Innovació Docent

En el context actual de l'educació superior els professors del Departament estan fent una aposta clara cap a la innovació pedagògica, en el marc del procés de convergència cap a l'espai europeu d'educació superiro, cap al plantejament d'una dcència centrada en l'aprenentatge i el treball de l'estudiant, i cap a l'impuls de la semipresencialitat. Aquesta aposta es concreta en la participació activa de la totalitat del professorat en dos grups d'Innovació Docent consolidats:

  • e-Lindo: Electrònica i Innovació Docent
  • Idees: Innovació Docent en Ensenyaments d'Enginyeries.

Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge

D'acord amb el Programa de Millora i Innovació Docent de la UB, els professors del departament, fruit de llur preocupació per la millora de la qualitat i la introducció d'innovacions en la metodologia docent ha participat i està participant en projectes d'Innovació docent segons les convocatòries de les diferents institucions acadèmiques (Universitat, Generalitat, Ministeri,..). Aquests projectes han permès la realització de material docent divers i la implementació de metodologies basades en l'aprenentatge i l'autoavaluació.

Els resultats d'aquests projectes han estat presentats en diferents congressos i revistes especialitzades, destacant la participació continuada en el Congrés Internacional de Docència universitària organitzat pels instituts de Ciències de l'Educació de les universitats catalanes i el Congrés de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica. Cal destacar que diversos professors del Departament participen activament com a formadors en activitats de formació de professora

Share: