The Department

The Department

El Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica (DEEB) neix el desembre del 2017 com a resultat de la reforma acadèmica realitzada a la UB per adequar la seva estructura a les inquietuds i demandes socials del segle XXI. Adscrit a la Facultat de Física, el Departament és fruit de l’evolució de l’antic Departament d’Electrònica que, amb fortes arrels en l’entorn de recerca inherent a la Facultat, s’ha dotat d’una estructura moderna, eficaç i transversal, capaç d’afrontar els nous reptes de la societat tant en el camp de la Electrònica i les Tecnologies de la Informació com del àmbit de la Enginyeria Biomèdica, sense oblidar la recerca en temàtiques més fonamentals com la Nanociència i Nanotecnologia.

L’existència en un mateix Departament de professorat i investigadors amb visions de ciència bàsica, inherents a la formació científica de l’entorn de la Facultat de Física, i desenvolupament tecnològic característics dels àmbits d’enginyeria ha donat lloc a l’establiment de sinèrgies i col·laboracions que permeten afrontar amb èxit la complexitat de les tasques docents, de recerca i de transferència que li son encarregades. El Departament té més d’un centenar de membres, rep encàrrecs docents d’una desena d’ensenyaments de graus i post-graus de diferents Facultats de la UB i participa en nombrosos projectes de recerca, tan de convocatòries competitives a nivell nacional i internacional, com de projectes en col·laboració amb empreses.

Cal també fer esment a les activitats de recerca i innovació responsable, amb participació en comissions d’igualtat, activitats de difusió i divulgació, essent la solidaritat i transparència els principals fonaments inherents a les activitats del Departament. La tasca del professorat i personal investigador rep l’ajut inestimable tan del personal encarregat de les tasques administratives com dels tècnics de laboratori, que donen suport i fan possible el desenvolupament de totes les activitats.

Share: