Location

Facultat de Física

Departament d'Electrònica
Secretaria, 2n pis

Carrer de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: (+34) 934 039 374
Fax: (+ 34) 934 021 148

Share: