Detall

Procediment per l’admissió al màster de Química Analítica i seqüència d’accions que inclou

Notícia | 24-09-2020

Divendres 25 de Setembre 2020

  • Publicació del Llistat prioritzat d’estudiants preinscrits que compleixen els requisits d’admissió

 

Dilluns 28 de Setembre 2020

  • Data límit per a la confirmació de la participació al màster. La confirmació es farà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: jfgarcia@ub.edu. La manca de confirmació s’entendrà com la renuncia a participar en el màster.

 

Dimarts 29 de Setembre 2020

  • En funció de la llista prioritzada i les confirmacions rebudes, es publicarà la llista definitiva de estudiantes admesos en el Màster.
  • Publicació de la llista de Trabajos Final de Máster oferts.

 

Dimecres 30 de Setembre de 2020

  • Data límit per que els estudiants retornin la llista prioritzada de Treballs Finals de Màster d’acord amb els seus interessos.

 

Dijous 1 d’Octubre de 2020

  • Publicació de la llista con la assignació de Trabajos Final de Máster.

 

Divendres 2 d’Octubre de 2020

  • Contacte amb els directors de TFM per a consultar sobre les assignatures optatives relacionades amb el contingut del TFM.

 

Dilluns 5 d’Octubre de 2020

  • Inici del curs de forma presencial a les 15h a l’aula 204

 

El número de places disponibles en el màster es de 33.

No s’oferiran Treballs Finals de Màster que puguin realitzar-se a temps parcial.

Els estudiants estrangers, abans de confirmar la seva participació han d’assegurar-se que poden complir els requeriments administratius descrits en la pàgina web del màster o posar-se immediatament en contacte con la Sra. Silvia Rovira Marce de la secretaria de postgrau. (sroviram@ub.edu).Comparteix-ho: