Màsters universitaris

  • El màster de Química Analítica ofereix formació especialitzada en aquesta àrea, amb l'objectiu que l'alumnat pugui afrontar la resolució de problemes analítics específics en camps concrets (mediambiental, farmacèutic, alimentari, clínic, biomèdic, etc.), posant especial èmfasi en el treball experimental, que es complementa amb formació teòrica avançada.
  • El màster d'Enginyeria Ambiental ofereix una formació avançada en control de la contaminació del medi ambient i protecció de la salut pública. Així, l'alumnat serà capaç d'afrontar els problemes ambientals de la societat actual, molts dels quals estan relacionats amb la contaminació de l'aire o de l'aigua, els residus, i els sòls contaminats. L'objectiu és, d'una banda, que els titulats sàpiguen fer l'anàlisi i el diagnòstic del problema i puguin adoptar-ne la solució més adient. De l'altra, que siguin capaços de concebre i dissenyar les instal.lacions i serveis necessaris, així com fer-los funcionar òptimament.
  • El màster d'Enginyeria Química, equivalent a l'enginyeria superior en especialitat de Química Industrial, s'adreça als estudiants que han cursat el grau d'Enginyeria Química i volen completar la formació en aquesta branca del saber. Es pretén, d'una banda, completar la formació bàsica per garantir una bona trajectòria professional en la indústria química, i, de l'altra, donar les bases per a tots els que busquin assolir una bona formació per endegar una carrera d'investigador en problemes de naturalesa quimicoindustrial amb una vessant aplicada.
  • El màster Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics (EMQAL) és un màster interuniversitari internacional que forma part del programa Erasmus Mundus (EM). Va ser seleccionat pel programa l’any 2007, per primera vegada, i va ser renovat el 2012. És el primer màster Erasmus Mundus coordinat per la Universitat de Barcelona.
Comparteix-ho: