Innovació docent

Introducció_innovació_docent
La implantació de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que va sorgir de la Declaració de Bolonya (1999) ha promogut una nova concepció de l'aprenentatge més centrada en l'alumnat i ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar noves estratègies docents que substitueixin o complementin les metodologies tradicionals. Malgrat l'escas finançament per portar a terme una tasca tan complexa, en el nostre Departament existeixen des de fa temps grups que duen a terme valuoses activitats en el marc de diversos projectes de millora i innovació docent.

Grups d'innovació docent

GINDO-UB/166
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Núñez Burcio, Oscar
 
GINDOC-UB/019
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Iborra Urios, Montserrat
 
GINDOC-UB/111
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Barbosa Torralbo, José
Comparteix-ho: