Graus

Oferta del departament

Consulta les assignatures impartides pel professorat de les dues seccions del departament.

Farmàcia Galènica I

Farmàcia Galènica II

Biofarmàcia i Farmacocinètica I

Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica

Història de la Farmàcia

Estades (Pràctiques Tutelades)

Legislació i Deontologia Farmacèutiques

Introducció a la Farmàcia Galènica

Biofarmàcia i Farmacocinètica II

Treball Dirigit

Pràctiques en Empresa

Biotecnologia Farmacèutica: Indústria

Farmàcia Assistencial

Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat

Gestió i Planificació

Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Formulació Magistral i Oficinal

Treball Final de Grau

Anàlisi Instrumental

Assaigs Clínics i Farmacovigilància

Tecnologia Farmacèutica Industrial

Dermofarmàcia

Farmacoeconomia i Màrqueting Farmacèutic

Bioètica Farmacèutica

Campus Diagonal Sud

 

GRAU DE FARMÀCIA

Assignatures obligatòries i optatives

Iniciació al Treball de Laboratori

Física aplicada a Farmàcia

Fisicoquímica I

Fisicoquímica II

Tècniques Instrumentals

Biomembranes: aspectes fisicoquímics.

Biotecnologia farmacèutica: Recerca  (obligatòria)

Disseny de Fàrmacs.

Treball dirigit

Treball final de grau

 

GRAU DE BIOQUÍMICA

Assignatura optativa

Tècniques avançades de Bioquímica i Biologia Molecular

 

Campus de l’Alimentació de Torribera

 

GRAU DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

Assignatures obligatòries i optatives

Química general i inorgànica

Fonaments de Tecnologia

Treball dirigit

Treball final de grau

 

GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Assignatures obligatòries i optatives

Química general i inorgànica  

Física i Fisicoquímica

Treball dirigit

Treball final de grau

 

Comparteix-ho: