destacat inici

El Departament vol ser un model dintre del sistema universitari en matèria de docència, recerca, gestió i desenvolupament professional dels seus membres mitjançant programes d’excel·lència en aquests camps. En innovació docent tant pels projectes propis com per l’aplicació d’innovacions educatives i tecnològiques.

En recerca científica pel desenvolupament continuat de les línies de recerca en biofísica, biologia computacional i nanociència mitjançant projectes competitius i potenciant la projecció exterior del departament, establint col·laboracions estratègiques amb grups reconeguts d’altres universitats i Instituts de Recerca i fomentant les relacions amb empreses mitjançant convenis que vectoritzin la transferència de coneixement.

En gestió departamental afavorint estructures internes per una gestió eficaç dels recursos assignats. Mitjançant el sistema de gestió de la qualitat (EFQM) en el departament es garantirà la millora continuada en tots els camps.