Organització

Eva Concejo Benito i Gema Sanz Botey
Horari: 8 -15 h
Contacte: 934 035 638 - dp.filologia.hispanica@ub.edu

    - Secció Comunicació: Juan José Caballero Molina (934 039 102)
    - Secció Llengua: Fernando Polanco Martínez (934 035 641)
    - Secció Literatura: Gaston Gilabert Viciana (934 035 639)
    - Secció Teoria de la Literatura: Antoni Martí Monterde (934 037 046)

  • Erasmus:

    - Grau Comunicació: Anna Tarrago Mussons (934 035 593)
    - Grau Hispànica: Esther Blasco Mateo (934 035 641)
    - Grau Estudis Literaris: Antoni Martí Monterde (934 037 046)

Comparteix-ho: