Representació d'estudiants

  • Manuel Joseph Olivé

  • Marc Lara Crosas

  • Francesc Xavier Marqués Carreras

  • Marta Martí Martín

  • Júlia Samperí Urrea