Unitats

Unitats

Les cinc unitats es caracteritzen per ser relativament similars pel que fa a l'activitat docent ja que a la vegada són bàsiques, participant en el primer cicle dels ensenyaments i tenen també un component clínic, col·laborant en la docència del segon cicle bé de forma individualitzada o bé integrades en les assignatures clíniques. Participen molt activament en ensenyaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut com el grau de Medicina, de Ciències Biomèdiques,  de Enginyeria Biomèdica i d’Infermeria,  i al mateix temps en ensenyaments d’altres Facultats com el grau de Ciències Biomèdiques, de Biologia, de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Física, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia i de Podologia. Igualment imparteixen docència de postgrau en diversos cursos i Màsters oficials de la nostra Universitat.