Bioestadística

presentacio bioestadistica

La principal funció docent de la unitat de Bioestadística és l’ensenyament de la matèria Estadística en les titulacions de les Ciències de la Salut. L’equip docent està composat per professorat a temps complert amb una contrastada trajectòria en recerca i docència, el qual és complementat per docents a tems parcial amb experiència professional en la recerca biomèdica.

Les principals línies de recerca en que està involucrada la unitat són la salut internacional, l’avaluació de la capacitat diagnòstica de tests mèdics, l’estadística espacial, l’estadística genètica i l’avaluació de la concordança i l’error de mesura. Addicionalment, la unitat col·labora amb diversos grups de recerca biomèdica i ecologia evolutiva proporcionant suport metodològic.

Comparteix-ho: