Anatomia Patològica

presentació anatomia patologia

La Unitat d’Anatomia Patològica està formada per metges/ses, altres professionals de la Salut que treballen al Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Clínic de Barcelona i investigadors/es de l’IDIBAPS i d’ISGlobal.

Pràcticament tots els Professors/es de la Unitat tenen una important activitat assistencial, essent responsables del diagnòstic anatomo-patològic i molecular de les citologies, biòpsies i peces quirúrgiques les persones que reben assistència a l’Hospital Clínic, així com de consultes d’altres institucions. Els professors de la Unitat tenen un paper rellevant en les Societats Científiques Catalanes, Espanyoles i Internacionals en les diferents àrees de l’especialitat.

Les principals línies de recerca de la Unitat se centren en l’estudi dels canvis morfològics i dels mecanismes moleculars involucrats en les diferents patologies humanes i, especialment, en la transformació maligna, tant en neoplàsies hematològiques com en tumors sòlids. Una línia d’especial interès és la identificació de biomarcadors immunohistoquímics i moleculars amb valor diagnòstic, pronòstic o terapèutic en diferents neoplàsies humanes La Unitat és també pionera en la introducció de la patologia digital i en causes de mort en països de baixa renda. Com a unitat transversal, imparteix docència a diversos graus, màsters de la UB i acull estudiants de doctorat, tècnics i facultatius, especialment de baixa renda.

Comparteix-ho: