Statistics

Statistics

El Departament d'Estadística de la Universitat de Barcelona està format per professors/es i investigadors/es de l'àrea de l'Estadística i la Investigació Operativa, essent el departament de la UB que agrupa el més gran nombre de professors d'aquesta àrea. Una característica important és la formació multidisciplinar dels seus membres, majoritàriament són doctors i llicenciats en matemàtiques o en biologia, però també en medicina o filosofia. L'embrió de l'actual departament va ser la Unitat Docent de Bioestadística del Departament de Genètica de la Facultat de Biologia, del qual va segregar-se el 1986.

La vocació transversal de l'estadística com a disciplina i del Departament d'Estadística en particular es veu també reflectida en la variada docència en la que intervé. El Departament imparteix diverses assignatures als ensenyaments de: Biologia, Estadística, Ciències Ambientals, Geologia, Geografia i Enginyeria Química; també organitza i desenvolupa un programa de doctorat titulat Estadística, Anàlisi de Dades i Bioestadística i participa a diferents postgraus de la Universitat de Barcelona.

Les variades línies de recerca reflecteixen les diverses orientacions, més teòriques o més aplicades, i la pluralitat d'interessos científics dels seus investigadors, pluralitat que es plasma en diversos grups de recerca i d'innovació docent.

La transferència de coneixements relacionats amb la probabilitat i l'estadística a la comunitat universitària i a tota la societat en general es realitza a través de col·laboracions científiques, cursets, seminaris de formació, cursos d'extensió universitària i projectes amb institucions i empreses sota la gestió de la Fundació Bosch i Gimpera.

Share: