Docència

docencia

Essent diversos en la seva metodologia, els graus que ofereix el Departament comparteixen la mateixa intenció: proporcionar als estudiants els coneixements i els recursos que els permetin entendre els processos històrics i les societats que en resulten. Mitjançant classes teòriques i pràctiques, seminaris especialitzats i pràctiques arqueològiques, l’alumne assimila una visió global de la Història alhora que aprofundeix en l’àrea específica que més l’apassioni. No es tracta només de conèixer els fets passats, sinó d’interpretar-los per comprendre millor el present.
Comparteix-ho: