Matrícula dels ensenyaments oficials de grau (curs 2019-2020)

Què has de saber abans de matricular-te

Alumnat de nou accés

La matrícula es formalitza al centre que imparteix l'ensenyament en el qual has obtingut plaça. Per conèixer el dia i 'hora que t'han assignat, consulta amb anterioritat a la matrícula la informació específica del teu ensenyament. Pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

 

Tanmateix, per conèixer a fons l’ensenyament que has escollit i rebre tota la informació per a la matrícula, és molt important que assisteixis a les sessions informatives que ofereix el centre. Consulta la llista de sessions informatives.

 

Beca general

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer matrícula condicional, has de sol·licitar l’acreditació econòmica que expedeix l’AGAUR 10 dies abans de la matrícula i fer la sol·licitud de la teva beca amb anterioritat a la matrícula.

 

Si en el moment de la matrícula encara no s'ha publicat la convocatòria de beca general, podràs fer a matrícula condicional si vas ser becari el curs 2018-2019 o si tens l’acreditació positiva de l’AGAUR. Recorda que en aquest cas hauràs de sol·licitar la beca quan s'obri la convocatòria.

 

Consulta la informació sobre la matrícula condicional com a becari.

 

Descomptes en el preu de la matrícula

Consulta si pots gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que et fa falta per acreditar que compleixes els requisits. Si et matricules com a becari també has d'indicar si gaudeixes d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si et deneguen la beca. 

 

Crèdits a matricular

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: 60 crèdits
  • Temps parcial: 30 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

 

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

 

 

Documentació a portar el dia de la matrícula

Alumnat que continua estudis

Per conèixer el dia i l'hora assignats consulta amb anterioritat a la matrícula la informació específica del teu ensenyament

 

Beca general:

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer matrícula condicional, has de sol·licitar l’acreditació econòmica que expedeix l’AGAUR 10 dies abans de la matrícula i fer la sol·licitud de la teva beca amb anterioritat a la matrícula. Consulta la informació sobre la matrícula condicional com a becari.

 

Descomptes en el preu de la matrícula

Consulta si pots gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que et fa falta per acreditar que compleixes els requisits. Si et matricules com a becari també has d'indicar si gaudeixes d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si et deneguen la beca. 

 

Crèdits a matricular

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: entre 46 i 60 crèdits
  • Temps parcial: entre 18 i 45 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

 

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

 

 

Documentació a portar el dia de la matrícula

Campus d'Excel·lència BKC HUBc