Matrícula dels ensenyaments oficials de grau (curs2022-2023)

Què has de saber abans de matricular-te

Alumnat de nou accés

El curs 2022-2023 la UB utilitza, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants MónUB. Per conèixer el dia i 'hora que t'han assignat, consulta amb anterioritat a la matrícula la informació específica del teu ensenyament. Pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

 

Tanmateix, per conèixer a fons l’ensenyament que has escollit i rebre tota la informació per a la matrícula, és molt important que assisteixis a les sessions informatives que ofereix el centre. Consulta la llista de sessions informatives.

 

Beca general

Per poder matricular-se condicionalment com a becari s’han de complir els requisits següents:

    1. Haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació.

Has de matricular-te amb el mateix document d’'identitat (DNI o NIE) que vas utilitzar per demanar aquests ajuts.  En cas que els documents no coincideixin, formalitza la matrícula i comunica-ho a la Secretaria d’Estudiants i Docència del teu centre. 

 

Consulta la informació sobre les beques i ajuts de'ensenyaments de grau i màster

 

Descomptes en el preu de la matrícula

Consulta si pots gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que et fa falta per acreditar que compleixes els requisits. Si et matricules com a becari també has d'indicar si gaudeixes d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si et deneguen la beca. 

 

Crèdits a matricular

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: 60 crèdits
  • Temps parcial: 30 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

 

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

 

 

Documentació a aportar

Alumnat que continua estudis

Per conèixer el dia i l'hora assignats consulta amb anterioritat a la matrícula la informació específica del teu ensenyament

 

Beca general:

Per poder matricular-se condicionalment com a becari s’han de complir els requisits següents:

    1. Haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació.

Has de matricular-te amb el mateix document d’'identitat (DNI o NIE) que vas utilitzar per demanar aquests ajuts.  En cas que els documents no coincideixin, formalitza la matrícula i comunica-ho a la Secretaria d’Estudiants i Docència del teu centre. 

 

Consulta la informació sobre les beques d'ensenyaments de Grau

 

Descomptes en el preu de la matrícula

Consulta si pots gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que et fa falta per acreditar que compleixes els requisits. Si et matricules com a becari també has d'indicar si gaudeixes d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si et deneguen la beca. 

 

Crèdits a matricular

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: entre 46 i 60 crèdits
  • Temps parcial: entre 18 i 45 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

 

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

 

 

Documentació a aportar

Campus d'Excel·lència BKC HUBc