El Departament

Inici El Departament

El Departament de Medicina és l'òrgan encarregat de:

  • Coordinar la docència de les àrees de coneixement de Medicina, Psicobiologia, Psiquiatria, Medicina Preventiva i Salut Pública i Medicina Legal i Forense i Toxicologia en els ensenyaments de Medicina, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica, Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Criminologia, Seguretat i Investigació Privada i tots aquells que en el futur li puguin ser assignats d'acord amb la programació docent de la Universitat;
  • Donar suport a les activitats i iniciatives docents i de recerca del professorat,
  • I les altres funcions que determinin l'Estatut de la Universitat de Barcelona a les normes que el desenvolupin.
Comparteix-ho: