Documents

Consell de Departament
Últim Consell de 24-11-2015 Proposta d'acta
Consell de 18-11-2014 Acta
Consell de 10-12-2013 Acta
Consell de 26-11-2012 Acta
Consell de 29-11-2011 Acta
Consell de 29-11-2010 Acta
Consell de 11-5-2010 Acta
Consell de 30-6-2009 Acta
Consell de 31-3-2009 Acta
Eleccions 21-1-2009 Acta
Consell de 23-9-2008 Acta

 

Normativa del Departament de Medicina
  Reglament del Departament
  Reglament Intern del Consell de Departament
  Barems de promoció dels professors del Departament
Pregrau Formulari de sol·licitud revisió d'examen
Doctorat Normativa per presentació i defensa de tesis doctorals - Tesis per articles

 

Memòries
Memòria 2010
Memòria 2009
Memòria 2008
Memòria 2007
Memòria 2006
Comparteix-ho: